Unitat d'Escolarització Compartida

Previous slide
Next slide

La Unitat d’Escolarització Compartida (UEC) és un servei socioeducatiu que lluita contra l’absentisme i l’abandonament escolar prematur. Proposa una alternativa per a adolescents que estan cursant segon cicle d’Educació Secundària Obligatòria i que mostren dificultats per continuar als seus instituts.

Objectius

  • Reduir l’absentisme i abandonament escolar prematur de l’alumnat en el transcurs de l’estada a la UEC.
  • Oferir un currículum atractiu i adaptat a les necessitats de l’alumnat al llarg de l’etapa educativa obligatòria.
  • Acompanyar i orientar a l’alumnat en el seu procés socioeducatiu de manera integral afavorint perspectives de futur positives al llarg de la permanència a la UEC i en el seu itinerari formatiu i/o laboral posterior.