L'equip educatiu

A l’Esclat donem molta importància a les relacions personals, convençuts/des que amb el diàleg fem créixer la dignitat de les persones. L’infant, l’adolescent, el jove o l’adult han de ser els protagonistes del seu creixement. El que dóna valor a un procés educatiu és la seva capacitat d’ajudar a descobrir les possibilitats de cada persona, perquè aquestes es convertiran en motor de canvi, i generaran oportunitats al llarg de la vida.

“ L’acció educativa es produeix en la relació entre persones que reconeixen la seva dignitat… Les relacions humanitzadores són el clima en el qual les persones s’obren a informacions noves, comuniquen els seus sentiments, s’involucren en la producció de sabers, s’identifiquen amb la seva cultura d’origen, poden interactuar amb altres persones i són capaces de comprometre’s en processos transformadors, que cerquen qualitat de vida per a tothom”. (PET, pàg.78)

La nostra acció educativa es concreta en un model d’acompanyament que té aquestes característiques:

  1. Mirada atenta a la realitat, saber mirar les persones que tenim davant amb les seves necessitats reals i concretes, però també intuint les seves possibilitats

  2. Capacitat de fer-nos preguntes: què cal fer, què podem fer?

  3. Posar-nos al costat de la persona, acompanyant el seu itinerari

Aquesta acció educativa la fem en equip.

Tots els professionals compartim una mateixa missió i uns valors comuns que ens guien en la manera de realitzar la nostra feina.

Cada projecte té el seu equip de professionals, que molt sovint es complementa amb la presència de voluntaris/es i estudiants en pràctiques. L’equip intenta compartir una mateixa visió sobre el projecte, les estratègies, el procés que cal anar fent i els resultats esperats. Això vol dir moltes estones de reflexió sobre l’acció concreta que els/les educadors/es realitzem en el dia a dia.

Equip directiu:

Direcció: Marcelo Montori (marcelo.montori@esclat.org)

Coordinció de la UEC: Brisa Galindo (brisa.galindo@esclat.org)

Àrea d’Infància i Família: Jessica Sánchez (jessica.sanchez@esclat.org)

Secretaria i Administració: Soco Rodríguez (soco.rodriguez@esclat.org)