Esplai

L’esplai és un projecte que aprofita el temps de lleure dels infants i adolescents per a convertir-lo en un temps educatiu, on passar-ho bé i gaudir és compatible amb aprendre valors i créixer com a persones autònomes i responsables. L’esplai esdevé així una bona eina de transformació social. Al nostre esplai treballem amb infants molt diversos: nens i nenes que només necessiten algú amb qui compartir una estona d’esbarjo, però també amb altres que requereixen una atenció específica, ja sigui per mancances personals o del seu entorn familiar o social. Per a tots ells l’esplai és un espai de noves oportunitats i un lloc on poder ser feliç. Funciona fora de l’horari escolar, afavorint la conciliació de la vida laboral i familiar. Durant les vacances escolars es realitzen colònies i casals, continuant així la tasca educativa i social. L’esplai té uns eixos específics que es treballen de forma transversal a través de totes les activitats:

  • L’educació en valors, segons el nostre projecte educatiu
  • L’aprenentatge de la convivència en el grup d’ iguals i amb els monitors
  • La prevenció del fracàs escolar
  • La participació en projectes comuns
  • El sentit de pertinença a un barri, una ciutat, un país

L’esplai funciona cada dia a la tarda i s’organitza per grups d’edats i segons una proposta diversificada de tallers i espais. Al llarg de l’any es participa també en jornades i festes especials: Festa Major del barri, Festa dels Drets de l’infant, la Tamborinada, Sant Jordi… L’Esclat és membre del Consell de l’Esplai de l’Hospitalet.

Arxius:
Menú