Punt Òmnia

El Punt Òmnia neix l’any 1999 a partir d’una iniciativa del Departament de Benestar i Família i el Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

Òmnia és un terme llatí que vol dir tothom. La finalitat del projecte és garantir que qualsevol persona pugui, a partir de les noves tecnologies, ser inclosa a la comunitat social, evitant la fractura i l’analfabetisme digital.

La seva finalitat és fer més accessibles les noves tecnologies a totes aquelles persones que, per la seva situació econòmica i social, tenen el risc de quedar-ne al marge.

La Generalitat, al llarg dels anys, i en diferents fases, ha anat creant punts a tot Catalunya, constituint la Xarxa Òmnia.

El punt Òmnia del Centre Esclat està en funcionament des de l’any 1999

Línies d’actuació
  • Aprenentatge
  • Ocupabilitat
  • Acció comunitària
Destinataris

El Punt Òmnia atén persones i grups de qualsevol edat, amb una preferència clara per a aquelles persones en risc d’exclusió social, o aquelles que tenen recursos i possibilitats limitades en l’ús de les noves tecnologies

Organització

Tenint en compte les tres línies d’actuació cada curs es programen diversos tallers i espais, que abasten els següents àmbits:

  • Tallers per a infants i joves de l’esplai i del Centre Obert
  • Tallers per a adolescents i joves de la UEC
  • Cursos per a adults del barri
  • Grup de recerca activa de feina
  • Tallers adaptats a diferents col·lectius i entitats del barri
  • Espais oberts, de lliure accés
  • Altres propostes comunitàries, en funció de les necessitats del territori

Els cursos tenen una durada trimestral i són gratuïts

Menú