Projectes i serveis

El nostre centre educatiu es caracteritza per la prestació de serveis socioeducatius des de l’atenció educativa, preventiva, d’orientació i formació.