Missió i valors

Missió

Acompanyar  infants, joves i famílies en el seu procés de creixement, maduració i capacitació laboral, des d’una vessant socioeducativa, especialment a aquelles persones que es troben en situació de risc d’exclusió social, i esdevenir un espai de referència i acollida personal.

Valors
 • Igualtat
  Creiem en el valor de la participació i la democràcia com a eina imprescindible per a construir “projecte” i crear implicació.
  És per això que infants, joves i adults tindrem espais de participació en el Centre, on es faci possible l’intercanvi d’idees i criteris i on tots ens podem enriquir en la diversitat de punts de vista.
  També la participació al barri i a la ciutat és una fita important en el procés educatiu i socialitzador de cada infant i adolescent.
 • Participació
  Creiem en el valor de la participació i la democràcia com a eina imprescindible per a construir “projecte” i crear implicació.
  És per això que infants, joves i adults tindrem espais de participació en el Centre, on es faci possible l’intercanvi d’idees i criteris i on tots ens podem enriquir en la diversitat de punts de vista.
 • Autonomia i responsabilitat
  Creiem en la persona com a subjecte responsable i protagonista del seu procés, amb capacitat per a desenvolupar una interioritat suficientment rica i plena per donar sentit a la vida, malgrat patir circumstàncies difícils.
  A l’Esclat volem fer un treball educatiu que prioritzi l’autonomia i la responsabilitat per anar afrontant la diversitat de propostes i opcions que els joves van trobant, i crear condicions perquè aprenguin a decidir.
 • Diversitat
  Creiem que cada persona és singular, amb riqueses i necessitats específiques. Creiem que cada persona té un potencial amb capacitat de desenvolupar-se i de créixer. Creiem que la pròpia identitat es va construint en aquest procés de relació amb l’altre que és diferent, i que la diversitat ens porta al mutu enriquiment.
  Volem acompanyar el procés de cada infant, jove i adult amb eines personalitzades i tenint molt en compte les circumstàncies que l’envolten, per tal d’ajudar-lo a superar tot allò que el paralitza, que el priva de fer camí, i alliberar les aptituds i qualitats que té en el seu interior.
 • Solidaritat
  Creiem i esperem un món més just, fratern i pacífic, on el valor de la solidaritat i la cooperació s’hi faci més present, on el sentit de comunitat estigui per sobre de l’individualisme i on les situacions de pobresa i precarietat es vegin disminuïdes.
  A l’Esclat donem importància a les actituds entre els iguals, a la cooperació en el treball i en els projectes comuns i a una forma de fer que prioritza les decisions en equip per sobre de les individualitats.
 • Confiança
  Creiem que totes les persones necessitem d’algú que posi la seva confiança en nosaltres i en les nostres possibilitats. Sense aquesta confiança l’autoestima i la creença en nosaltres mateixos resta paralitzada.
  En el nostre treball la confiança en la persona que tenim davant és una eina educativa irrenunciable, i això més enllà d’aparences i desenganys. És per això que en el procés educatiu dediquem temps i recursos a establir la necessària vinculació positiva, generadora de confiança mútua.
 • Llibertat
  Creiem en la llibertat que es construeix sobre les bases de la veritat i la justícia social. Creiem en la llibertat generadora d’inclusió, no pas la que fabrica desigualtat i nega oportunitats. Creiem en la llibertat que respecta el que és diferent i no s’inhibeix dels problemes de l’entorn.
  A l’Esclat volem crear un espai de llibertat on les persones aprenem a fer les coses per motivació, no per obligació, i on les iniciatives personals es posen al servei del projecte comú.
Menú