Missió

Acompanyar infants, joves i famílies en el seu procés de creixement, aprenentatge, maduració i capacitació laboral, des d’una vessant socio-educativa, especialment aquelles persones que es troben en situació de risc d’exclusió social, i esdevenir un espai de referència i acollida personal.

Visió

Ser l’entitat de referència al territori en projectes amb infants i joves en situació de vulnerabilitat preservant els valors i la identitat, compromesa i participant activament en la transformació social.

Valors

Els nostres valors referents, que intentem fer presents en tots els projectes, i també en la direcció i gestió de l’entitat són aquests:

Igualtat

Creiem que tota persona té dret a rebre les mateixes oportunitats en el procés del seu creixement i en la construcció del seu futur, malgrat les desigualtats en la situació de partida: classe social, ètnia, situació familiar… En una societat generadora de desigualtat, on cada dia són més els que queden exclosos de moltes oportunitats, el Centre Esclat volem ser un punt de referència i una oportunitat educativa sobre tot per a aquells infants i adolescents que viuen situacions de risc d’exclusió i es veuen més condicionats per les desigualtats.

Participació

Creiem en el valor de la participació i la democràcia com a eina imprescindible per a construir “projecte” i crear implicació. És per això que infants, joves i adults tindrem espais de participació en el Centre, on es faci possible l’intercanvi d’idees i criteris i on tots ens podem enriquir en la diversitat de punts de vista. També la participació al barri i a la ciutat és una fita important en el procés educatiu i socialitzador de cada infant i adolescent.

Autonomia i responsabilitat

Creiem en la persona com a subjecte responsable i protagonista del seu procés, amb capacitat per a desenvolupar una interioritat suficientment rica i plena per donar sentit a la vida, malgrat patir circumstàncies difícils. A l’Esclat volem fer un treball educatiu que prioritzi l’autonomia i la responsabilitat per anar afrontant la diversitat de propostes i opcions que els joves van trobant, i crear condicions perquè aprenguin a decidir.

Diversitat

Creiem que cada persona és singular, amb riqueses i necessitats específiques. Creiem que cada persona té un potencial amb capacitat de desenvolupar-se i de créixer. Creiem que la pròpia identitat es va construint en aquest procés de relació amb l’altre que és diferent, i que la diversitat ens porta al mutu enriquiment. Volem acompanyar el procés de cada infant, jove i adult amb eines personalitzades i tenint molt en compte les circumstàncies que l’envolten, per tal d’ajudar-lo a superar tot allò que el paralitza, que el priva de fer camí, i alliberar les aptituds i qualitats que té en el seu interior.

Solidaritat

Creiem i esperem un món més just, fratern i pacífic, on el valor de la solidaritat i la cooperació s’hi faci més present, on el sentit de comunitat estigui per sobre de l’individualisme i on les situacions de pobresa i precarietat es vegin disminuïdes. A l’Esclat donem importància a les actituds entre els iguals, a la cooperació en el treball i en els projectes comuns i a una forma de fer que prioritza les decisions en equip per sobre de les individualitats.

Confiança

Creiem que totes les persones necessitem d’algú que posi la seva confiança en nosaltres i en les nostres possibilitats. Sense aquesta confiança l’autoestima i la creença en nosaltres mateixos resta paralitzada. En el nostre treball la confiança en la persona que tenim davant és una eina educativa irrenunciable, i això més enllà d’aparences i desenganys. És per això que en el procés educatiu dediquem temps i recursos a establir la necessària vinculació positiva, generadora de confiança mútua.

Llibertat

Creiem en la llibertat que es construeix sobre les bases de la veritat i la justícia social. Creiem en la llibertat generadora d’inclusió, no pas la que fabrica desigualtat i nega oportunitats. Creiem en la llibertat que respecta el que és diferent i no s’inhibeix dels problemes de l’entorn. A l’Esclat volem crear un espai de llibertat on les persones aprenem a fer les coses per motivació, no per obligació, i on les iniciatives personals es posen al servei del projecte comú.