Espai familiar

Previous slide
Next slide

Servei d’atenció a les famílies que tenen infants que comprenen la franja d’edat des del naixement fins els 3 anys, on s’ofereix suport i acompanyament en la criança i educació dels nens i nenes.

S’adreça a infants de 0 a 3 anys i a els adults encarregats de la seva cura.

La seva finalitat és incidir en la millora de qualitat de vida dels infants, promoure els seus drets i vetllar per les seves necessitats, i a la vegada oferir acompanyament familiar.

Objectius

  • Oferir un espai que les famílies es sentin escoltades, acollides i acompanyades, on es fomenti la creació de xarxa d’ajuda mútua per les famílies del barri, especialment aquelles que no tenen una xarxa de suport familiar i social.
  • Proposar espais de reflexió per tal d’enfortir i conèixer noves estratègies pel suport en les relacions intrafamiliars. A través de sessions informatives i moments de reflexió, les famílies podran resoldre dubtes i abordar situacions amb informació suficient i eines adequades.
  • Proporcionar suport a les famílies derivades dels Serveis Socials Bàsics i d’EAIA, mitjançant d’espais individuals per abordar de manera especifica els diferents aspectes observats.
  • Proporcionar acompanyament a les famílies, als serveis especialitzats per abordar les diferents necessitats i garantir una bona cura familiar.