Espai familiar

És un servei d’atenció a les famílies amb infants de 0 a 3 anys que ofereix suport a la criança i educació dels fills i les filles.

És un espai grupal al qual assisteixen els infants amb la persona adulta que en té cura. El joc i la relació entre les persones són eixos bàsics de l’activitat.

És un espai on s’ajuda a identificar i entendre les necessitats dels infants, juntament amb la importància d’aconseguir un vincle positiu afavoridor del creixement personal.

És un espai on es comparteixen dubtes, angoixes, il·lusions i alegries a l’hora de fer de pare/mare d’un infant.

Objectius del servei

Facilitar un espai acollidor de trobada per a les famílies, que fomenti intercanviar experiències de vida que els ajudin a “saber ser” i “saber fer” de mares i pares.

Atendre les necessitats singulars de cada infant i la seva família.

Oferir-los informacions sobre temes d’interès pel que fa a la criança i l’educació del seu fill o filla, amb la finalitat que les mares i els pares puguin sentir-se més segurs a l’hora de prendre decisions.

Oferir al grup d’infants espais i activitats de joc i joguines per a la seva edat, que siguin estimuladors de les seves capacitats de relació, de descoberta i d’experimentació, conjuntament amb els seus pares i mares

Organització del servei

L’organització del nostre espai familiar es configura de la següent manera:
* Atenció directa de dimarts a divendres, de 9.30h a 11.30h distribuïts per grups d’edat:
– nadons fins a 1 any
– infants entre 1 i 2 anys
– infants entre 2 i 3 anys

Cada grup està format per un màxim de 10 famílies, ateses per dues professionals
* Disposem també d’un espai d’atenció individualitzada.

Menú