El passat dia 25 es va inaugurar el nou espai de participació creat al Centre Obert de la nostra entitat. Amb l’objectiu de seguir potenciant la participació activa dels infants i joves i la implicació directa d’aquests en algunes decisions i qüestions que ens afecten a tots, s’ha creat un òrgan on hi haurà representants de cada un dels grups que formem el CO. Així, doncs, dos representants del grup de Petits, quatre del grup de Mitjans, dos membres del grup de Joves, una educadora i la coordinadora del Centre es reuniran periòdicament per tal de prendre decisions concretes, debatre temes d’interès comunitari i/o plantejar millores i innovacions per al projecte al qual tots hi formem part. Tots els temes tractats en aquesta reunió seran prèviament treballats per cada grup en les Assemblees i reunions setmanals que tenen. I les decisions preses en les reunions que farem periòdicament, seran traslladades a les mateixes Assemblees grupals a través dels seus representants. La primera reunió d’aquest òrgan participatiu va ser el passat dijous 25 d’octubre i el tema principal va ser decidir el nom que aquest espai tindria. D’entre les propostes que cada grup va portar, es va escollir el nom ESCLUB. La propera trobada dels membres de l’ESCLUB serà el dimecres 28 de novembre i decidirem com celebrarem al Centre Obert el final de trimestre i les festes de Nadal. A cada grup ho estan ja treballant.