Un cop més, el grup Fem Empresa de la UEC engega el seu projecte d’Aprenentatge i Servei amb una escola de Cornellà, l’Alexander Galí. Aquesta setmana els alumnes del grup ja han anat a vistitar l’escola a recollir quina és la seva demanda i veure com hi poden donar resposta. Els infants de diferents cursos de l’escola els han explicat quin és el projecte de millora que volen per al seu pati i els nostres alumnes s’hi posaran a treballar de seguida.

Fem Empresa és una matèria que cursen els i les alumnes de 4t d’ESO de la UEC de l’Esclat. En aquesta matèria es simula una empresa que rep demandes reals de l´entorn proper. A partir de la demanda, l’alumnat desenvolupa el projecte d’APS posant en pràctica els seus coneixements i adquirint-ne de nous per tal de donar resposta a les necessitats de la comunitat.

Fem Empresa incorpora una metodologia activa i globalitzadora mitjançant el treball per projectes combinats amb experiències d´Aprenentatge i Servei que donin significat als aprenentatges i que promoguin l´adquisició de competències bàsiques i professionals com a preparació per a la obtenció del GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria) i posterior formació post-obligatòria, evitant el fracàs escolar, promovent la formació i la integració a la vida adulta i laboral i evitant així l´exclusió social.

Per dur a terme aquests projectes contactem amb entitats i escoles que tinguin una necessitat a la que el nostre alumnat pugui donar resposta. 

El projecte consta de diferents fases:Contacte amb entitats cercant demandes que ofereixin aprenentatges que responguin als objectius establerts en el currículum del grup; Trobada entre els equips docents per a consensuar el punt d´inici de l´experiència; Demanda a partir de la detecció de la necessitat. Es realitza la primera trobada entre els alumnes de l’Esclat i el centre amb el que col·laboraran, on s´explica i es recull la necessitat; Planificació i Organització del projecte per part del grup Empresa. Formulació d´interrogants, recerca i organització de la informació, elaboració del disseny definitiu, elaboració del pressupost i realització de la comanda i preparació del material;Construcció del projecte. Durant la construcció,  part de l’equip del centre que ha fet la demanda vindrà al nostre centre a supervisar el procés de construcció, a conèixer les instal·lacions, els nostres tallers i el treball que s’està fent. Aquesta visita és a càrrec els alumnes de Fem Empresa, que faran l’explicació com a protagonistes del projecte; Muntatge, celebració i utilització conjunta del projecte realitzat; i Avaluació. L´avaluació és continua i la realitza l’equip docent i l’alumnat.

Enguany, a l’Escola Alexander Galí ens han demanat: uns penjadors per penjar les bosses dels tapers de l’esmorzar; uns jocs de taula de fusta d’exterior (Memori i Qui és qui?);un Connecta 4 de fusta gegant; un cavallet de fusta gegant per pintar amb temperes; uns bancs de fusta amb forma de cotxe que tinguin rodes i volant; i una caseta de fusta on puguin entrar els infants amb mobiliari interior.

Ha estat una experiència d’intercanvi molt productiva, i els alumnes de l’Escola Alexandre Galí ens han fet molt bona rebuda i ens ho han explicat tot molt bé.

Ara amb l’encàrrec clar i la demanda feta, el Grup Empresa s’ha de posar a treballar!