El Consell d'alumnes de la UEC

La setmana passada vàrem tenir la primera reunió del curs del Consell d’alumnes de la UEC. Aquest Consell es va crear l’any passat amb l’objectiu de tenir un espai on canalitzar opinions, propostes i suggeriments dels alumnes. El Consell està format per dos representants de cada grup d’alumnes, un representant dels educadors, la coordinadora de la UEC i la directora del Centre. En total 13 persones.

En aquesta reunió el tema proposat per a debatre ha estat el valor de la confiança. Abans de la reunió cada grup-classe va treballar un guió de preguntes que bàsicament es centraven en tres qüestions: com definim la confiança, quines persones ens donen confiança, i com estem de confiança a l’Esclat. Aquestes aportacions ens van permetre tenir a la reunió del Consell un diàleg ric i constructiu, i a la vegada va permetre prendre consciència d’actituds i fets que en la vida quotidiana poden perjudicar la confiança mútua.

 

Mercè Basté. Directora del Centre Esclat

Menú