La Cooperativa de Serveis [email protected] Jove

La Cooperativa de serveis [email protected] Jove és un projecte impulsat pel grup de joves del Centre Obert. Els membres que hi participen ofereixen la seva ajuda un dia a la setmana als altres grups de petits i mitjans del centre. Les ajudes poden ser molt variades: reforçar l’estona de deures, participar en espais de joc, dinàmiques grupals, tallers…

El servei que s’ofereix es pacta entre el jove interessat, el seu educador referent i l’educador responsable de l’activitat.

Aquesta proposta, a més d’oferir un servei necessari, ens permet treballar i reforçar aspectes com el compromís, la responsabilitat, la recerca i el coneixement d’aptituds personals, la seguretat en un mateix i també l’empatia, l’assertivitat i altres habilitats socials i relacionals.

La Cooperativa de serveis [email protected] Jove ens permet desplegar un espai de confiança entre els educadors i els joves, per tal que els joves creguin en ells mateixos i en les seves possibilitats.

L'equip Educatiu

Menú